Za sve posetioce sajma - ULAZ BESPLATAN - +381 11 2317151

sajam@snargroup.rs

Info za Izlagače

Informacije za izlagače

 

1. UNOS ROBE

Unos robe na V Sajmu za penzionere počeće u četvrtak 23. 05. 2019. godine od 16-20 časova. U to vreme neko od izlagača ili predstavnika izlagača mora da bude u štandu kako bi se obezbedila roba i stvari postavljeni na štandu. Posle toga će sa obezbeđenjem svi napustiti halu.

2. ŠTAMPA I BRENDIRANJE ŠTANDOVA

Ukoliko želite da štampate i brendirate površine na svom izlagačkom prostoru možete se obratiti našem projektnom birou koji Vam može pored štampe i brendirati elemente štanda pre izgradnje. Rešenje za štampu dostaviti do 15.05.2019. godine. Telefoni projektnog biroa su:  011/2310252 i 011/2360031

3. IZLAGAČKE PROPUSNICE

Izlagačke propusnice možete podići 23.05.2019 od 14h na Novosadskom sajmu , na info pultu organizatora.

4. RADNO VREME SAJMA

Sajam za penzionere traje dva dana, petak i subota  od 10 – 18h. U toku oba dana, izlagači će moci da uđu u štandove u 09.30h. Ukoliko izlagači ne budu imali nikoga na standu posle gore navedenog vremena organizator ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu na štandu. Izlagači će moći da izađu iz hale 24. i 25. maja u 18:30. Oprema se može izneti 25. maja posle 18:30h.

5. DODATNI RADOVI NA ŠTANDOVIMA

Nacrt Vašeg štanda sa rasporedom pripadajućih i dodatnih elemenata možete dostaviti najkasnije do 15. maja 2019. Posle tog datuma, dodatni elementi, kao dopuna na štandu biće naplaćivani u punom iznosu, dok će svi dodatni radovi (premeštanje već postavljenih elemenata i sl.) biti fakturisani u vrednosti od 25% cene iz cenovnika dodatnih elemenata.

6. OBAVEZE IZLAGAČA

Za svako javno emitovanje muzičkih dela, potrebno je imati dozvolu i platiti naknadu organizaciji proizvođača fonograma Srbije (OFPS). Molimo izlagače, koji za vreme Sajma za penzionere na svom štandu žele da puštaju muziku, da se obavezno jave na tel. 011/3099335; 3099336, 3099227 ili 3099228. (www.ofps.org.rs ).