Za sve posetioce sajma - ULAZ BESPLATAN - +381 11 2317151

sajam@snargroup.rs

Info za Izlagače

Informacije za izlagače

 

1. UNOS ROBE Unos robe na IV Sajmu za penzionere počeće u četvrtak 29. 03. 2018. godine od 12-20 časova. U to vreme neko od izlagača ili predstavnika izlagača mora da bude u štandu kako bi se obezbedila roba i stvari postavljeni na štandu. Posle toga će sa obezbeđenjem svi napustiti halu.

2. PARKING PROPUSNICE Propusnice za besplatan parking možete podići 29. 03. od 14h na Novosadskom sjmu (na info pultu ogranizatora ili kod inspektora hale).

3. ŠTAMPA I BRENDIRANJE ŠTANDOVA Ukoliko želite da štampate i brendirate površine na svom izlagačkom prostoru možete se obratiti našem projektnom birou koji Vam može pored štampe i brendirati elemente štanda pre izgradnje. Rešenje za štampu dostaviti do 20.03.2018. godine. Telefoni projektnog biroa su:  011/2310252 i 011/2360031

4. IZLAGAČKE PROPUSNICE Izlagačke propusnice možete podići 29. 03. od 14h u na Novosadskom sajmu, na info pultu organizatora.

5. RADNO VREME SAJMA Sajam za penzionere traje dva dana, petak i subota – od 10 – 18h. U toku oba dana, izlagači će moci da uđu u štandove u 09.30h. Ukoliko izlagači ne budu imali nikoga na standu posle gore navedenog vremena organizator ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu na štandu. Izlagači će moći da izađu iz hale 30. i 31. marta u 18:30. Oprema se može izneti 31. marta posle 18:30 ili 01. aprila od 08-12 h, s tim da neko od izlagača mora da dodje u 8h.

6. DODATNI RADOVI NA ŠTANDOVIMA Nacrt Vašeg štanda sa rasporedom pripadajućih i dodatnih elemenata možete dostaviti najkasnije do 20. marta 2018. Posle tog datuma, dodatni elementi, kao dopuna na štandu biće naplaćivani u punom iznosu, dok će svi dodatni radovi (premeštanje već postavljenih elemenata i sl.) biti fakturisani u vrednosti od 25% cene iz cenovnika dodatnih elemenata.

7. OBAVEZE IZLAGAČA  Za svako javno emitovanje muzičkih dela, potrebno je imati dozvolu i platiti naknadu organizaciji proizvođača fonograma Srbije (OFPS). Molimo izlagače, koji za vreme Sajma za penzionere na svom štandu žele da puštaju muziku, da se obavezno jave na tel. 011/3099335; 3099336, 3099227 ili 3099228. (www.ofps.org.rs ).